ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καταχώρηση την 30/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 30/10/2020

Καταχώρηση την 05/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 20-01-20

Καταχώρηση την 27/12/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Καταχώρηση την 10/09/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 10/09/2019

Καταχώρηση την 20/07/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχώρηση την 20/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 03/07/2018

Καταχώρηση την 12/06/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχώρηση την 06/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 06/11/2017

Καταχώρηση την 26/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 18/10/2017

Καταχώρηση την 03/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣTHN 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 28/09/2017

Καταχώρηση την 14/09/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 08/09/2017

Καταχώρηση την 10/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 10/10/2016

Καταχώρηση την 29/09/2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχώρηση την 29/08/2016